Thực hiện công văn số 2376 /SGD&ĐT-TrH ngày 22/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Trường THPT Công Nghiệp, đã phát động tới toàn thể giáo viên, học sinh và đã được các giáo viên, học sinh trong nhà trường hưởng ứng tích cực tham gia dự thi

Thực hiện công văn số 7736/BGD&ĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp và chủ trương đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, năm học 2012-2013 Bộ GD&ĐT phối hợp với Microsft Việt Nam tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

          Thực hiện công văn số 2376 /SGD&ĐT-TrH ngày 22/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

          Trường THPT Công Nghiệp, đã phát động tới toàn thể giáo viên, học sinh và đã được các giáo viên, học sinh trong nhà trường hưởng ứng tích cực tham gia dự thi. Qua cuộc thi nhà trường đã lựa chọn được 03 sản phẩm xuất sắc để tham dự thi cấp tỉnh:

          Sản phẩm thứ 1: Sản phẩm dự án dạy học của thầy giáo Phạm Thanh Bình, bộ môn toán với tiêu đề: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phần cực trị hàm số"

          Sản phẩm thứ 2: "Vận dụng kiến thức các môn: Địa lý, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân trong bài hùng biện vai trò của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Hương Anh và Bùi Thị Xuân - Học sinh lớp 12CB3

          Sản phẩm thứ 3 : "Vận dụng kiến thức các môn: Sinh học, Giáo dục công dân, Ngữ văn trong bài hùng biện về hiểm họa ma túy trong học đường và trong xã hội hiện đại" của nhóm tác giả Bùi Thị Ngọc Anh; Bùi Thị Phương Dung; Nguyễn Thị Ngọc Hà- học sinh lớp 10CB3.

          Cả 3 sản phẩm trên đã được sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình lựa chọn để gửi về Ban tổ chức cuộc thi trung ương ( Bộ Giáo dục và Đào Tạo).

 

                                                                               BAN BIÊN TẬP

                                                                                Bùi Văn Đường


Trường THPT Công Nghiệp
19/03/2013